Velkommen til hjemmesiden for Værløseegnens Historiske Forening. 
Foreningen har mange aktiviteter: foredrag, ture i naturen, rundvisninger, udgivelser og flere andre ting. Se nærmere under menupunkterne ”Hvad sker der” eller ”Publikationer”. 
Mange af foreningens medlemmer deltager i frivilligt arbejde omkring lokalhistorien, lige fra arkæologi til historieforskning. Arbejdet er organiseret i grupper, der refererer til foreningen eller Furesø Museer og Arkiver. Under menupunktet ”arbejdsgrupper” finder du links til de forskellige grupper. Læs også mere om  medlemsfordele og indmeldelse. Nedenfor kan du se foreningens førstkommende arrangementer.

Læs mere om den fine julegaveidé med et gavekort til medlemskabet af vores forening, og bestil det online her
En søndag  i januar 2020 kl. 10-12.00 Dato oplyses senere
Skovvandring omkring Bryggeri Skovlyst

Vi skal vandre i området nord for Bryggeriet. Sidst vi var i området var en stemningsfuld sommeraften. Nu skal vi opleve området om vinteren med et langt udsyn mellem træerne. Et af turens mål er mindestenen sat for skovfoged Thomsen, som blev skudt af ”Sorte Hans”. I området er der rillesten, en flot afdelingssten, en stor vrangbøg, markante hulveje og ikke mindst Svineryggen, en markant og langstrakt ås, hvorfra vi med det gode udsyn kan opleve områdets markante terræn. Det er snart jul og vi satser på at smage på bryggeriets produkter.

Start fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på den nordlige parkeringsplads ved Bryggeriet.

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19 i Satellitten
Om egnens skove lige nu
Skovrider Kim Søderlund og andre fortællere

Foredraget vil indeholde nyt om de gamle skove i vort område. Hvad betyder den nye status nu, hvor flere områder fremover skal være såkaldt urørt skov? Hvor langt er man med planerne for de enkelte skove?
Hvad betyder det for brugerne? Er der nyt om Flyvestation Værløse? Og hvad laver en travl skovrider egentlig?
Værløseegnen siger farvel til vor lokale skovrider. Kim Søderlund er den sidste af en lang række skovridere med bopæl i vort område gennem 360 år.
Et par fortællere fra Værløseegnens Historiske Fortællergruppe vil samme aften give en historisk oversigt over skovriderne og de anvendte ejendomme.
I pausen vil der være salg af øl og vand.

Aktuel information, nyheder og links